Сектори Управе - Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону

Title
Idi na sadržaj
Насловна   ›   Управа   ›   Организационе јединице  ›   Сектори Управе
Сектор за праћење и унапређење положаја Срба у региону
У Сектору за праћење и унапређење положаја Срба у региону обављају се послови који се односе на: континуирано праћење, модернизацију и редефинисање могућих модела сарадње матичне државе и Срба у региону; активну сарадњу и координацију са органима и организацијама у Републици Србији и у иностранству ради унапређења положаја припадника српског народа у региону; предлагање мера и утврђивање програма промоције, сарадње и информисања Срба у региону; подршку процесу побољшања услова за остваривање статусних права Срба у региону, пружање административно-техничке подршке Скупштини дијаспоре и Срба у региону и радних тела Скупштине; пружање административно-техничке подршке Савету за дијаспору и Савету за односе са Србима у региону; рад у међувладиним мешовитим комисијама за мањине и припрему информација о реализацији међународних докумената у области заштите мањина у државама региона.
Сектор за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, унапређење културних, просветно-образовних и других видова сарадње
У Сектору за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, унапређење културних, просветно-образовних и других видова сарадње обављају се послови који се односе на: дефинисање активности у оквиру Конкурса за суфинансирање пројеката које својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону;  унапређење научних, културних, просветно-образовних и других видова сарадње са организацијама из матичне државе и инсостранства које реализују пројекте  намењене дијаспори и Србима у региону; послове координације и сарадње са релевантним државним и другим органима у циљу унапређења образовно-васпитног рада у иностранству; доделу националних признања за посебан допринос у јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону; подизање капацитета, степена организованости, модернизације и умрежавања организација у дијаспори и региону;
Сектор за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону и других видова сарадње.
У Сектору за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону и других видова сарадње обављају се послови који се односе на: праћење, унапређење, развој и јачање економске сарадње припадника дијаспоре и Срба у региону са матичном државом; остваривање сарадње са релевантним привредним субјектима у Републици Србији и иностранству у циљу унапређења пословне сарадње и инвестирања дијаспоре и Срба у региону као и локално повезивање дијаспоре и Срба у региону;  анализа законодавног оквира који се односи на пословну сарадњу и локално повезивање; израда интернет презентације Управе; управљање налозима на друштвеним мрежама; припрема и дистрибуција електронских билтена, промотивних материјала и публикација; припрема материјала за медије у Србији, дијаспори и региону;

Министарство спољних послова Републике Србије - Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону © Сва права задржана
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Управа за сарадњу с дијаспором
и Србима у региону
Nazad na sadržaj